Зъбни протези върху импланти

Поставяне на зъбни протези върху импланти

Много често в устата на хората остават единични зъби. До скоро подхода на зъболекарите бе, те да се изваждат, ако се намират в горната челюст. Причината е лошото задържане на горната цяла протеза и нейната нестабилност по време на хранене и говорене. Зъбните импланти промениха тази философия. Сега е възможно при останали единични зъби или дори един зъб, да се поставят един или два зъбни импланта симетрично на тях. По този начин се създават симетрични опори за закрепване на една горна протеза. Какви са предимствата:

1. Протезата е стабилна по време на хранене и говорене.
2. Тя е, олекотена и намалена по обем.
3. Няма позиви за гадене и повръщане.
4. Усеща се топло и студено. Премахната е възможността от изгаряне, при употреба на горещи храни.
5. Много бързо хората се адаптират /свикват/ с нея.
От всички технологични варианти най-добър са надзъбно – надимплантатните скелетирани протези.

Частични зъбни протези върху импланти

Цели зъбни протези върху импланти

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.