Зъбни импланти – диагностика

Методи за диагностициране при лечение с импланти

Дигиталната рентгенография е съвременно изследване, което се извършва в самата дентална клиника. Посредством Ro лъчение с 90% по-малък интензитет и цифрово преобразуване на аналоговия сигнал, образът се наблюдава на монитор. Това позволява да се определят действителните разстояния на денталните импланти до гранични структури – максиларен синус, мандибуларен канал и др.

С дигиталния рентген по време на зъбна имплантация се извършва непрекъснат контрол – 2D. По този начин вероятността от грешка се свежда до минимум, за поставяне на най-добрия по размери имплант в най-добрата позиция.

Компютърната томография дава възможност за триизмерно планиране за лечение с дентални импланти при сложни клинични ситуации. Костната структура се разглежда през срезове от 1 мм в различни проекции. Прилага се при по-трудни клинични ситуации, когато костта в която трябва да се положи имплантата е малка по размери – височина, дължина и ширина.
Рентгеновите изображения могат допълнително да се обработват от софтуер – оцветяване, увеличаване, промяна на осветеност и контраст. Върху тях може да се разиграват различни ситуации с поставяне на зъбни имплантати. Определянето на костната плътност в различните участъци на рентгеновия образ е условие за уточняване най-доброто местоположение на зъбните импланти.
Компютърната томография има изключителна роля за хирургичното планиране на имплантатното лечение, когато е необходимо изключително точно да се определи мястото, наклонът (посоката) и дълбочината, на която да бъде поставен денталния имплант. От него /както и от протетичното планиране/ зависи броя на денталните импланти. Като правило – колкото по-къси са имплантите, колкото те са по-тънки, колкото са по-наклонени – толкова техния брой е по-голям. Тя дава възможност за прецизно планиране на зъбната имплантация – метод на имплантиране, подбор на система и вид зъбни импланти.
КТГ има три основни предпоставки, за да бъде изследването качествено. За съжаление не винаги са налице и трите. Това са:

  1. качествен RO апарат – при конусните образът е най-добър и облъчването най-малко.
  2. специализиран софтуер с който лично денталния лекар да “може да манипулира” образите, т.е. да определи най-добрия по размери имплант, на най-добрата позиция с подходящия за поставяне наклон.
  3. все пак е необходима и квалификация на самия дентален лекар.

Много често се използват плаки с RO образи и измервания, дадени от лабораториите. При тях винаги съществува риск, да е направен пропуск, който да се окаже неприятен за имплантолога и да рефлектира върху Вас.
Собственоръчния 3D анализ проведен от денталния лекар – имплантолог със специализиран софтуер е предпоставка за недопускане на грешки по време на поставянето на дентални импланти. Те може, да се окажат фатални по време на оперативната интервенция. В този случай ние говорим за предвидима, контролирана дентална имплантология. Така се постига Вашата най-голяма гаранция за точността при поставяне на имплантите.

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.