Зъбопротезна имплантология

Използване на импланти при протетично лечение

В отделните раздели представени по-долу, ще Ви представим клинични случаи от практиката на д-р Асен Маринов – баща и син. Чрез тях Вие нагледно бихте могли да се ориентирате, кога и при какви обстоятелства зъбните импланти могат да подпомогнат и оптимизират Вашето протетично лечение, за да можете по-успешно да се храните, говорите, усмихвате. Те са една малка част от 25 годишна имплантологична практика. Те не могат да изчерпат всички клинични ситуации, но те ще Ви създадат една обща представа за все по-големите възможности на денталната имплантология.

Протезиране върху единични импланти при липсващи зъби

Протезиране върху имплантати и естествени зъби

Протезиране само върху имплантати

Изцяло обеззъбени челюсти

Заключение

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.