Зъбни импланти – къде и при кой?

Кой може да извършва лечение със зъбни импланти?

Къде да се лекувам – в коя дентална клиника или кабинет?
Има ли там добър стоматолог, зъболекар – добър имплантолог?
Аз искам най-добрия имплантолог, да ме лекува със зъбни импланти!
Може ли и при мен да се проведе лечение чрез поставяне на зъбни импланти?
Какви са шансовете ми за успех при лечение със зъбни импланти?
Мога ли в София, да получа качествено лечение?
Отговорът на вашите въпроси е сложен поради обективни и субективни причини. Зъбната имплантология е иновативна дисциплина за възстановяване на загубени по различни причини зъби.
Отговорът на вашите въпроси е сложен поради обективни и субективни причини. Зъбната имплантология е иновативна дисциплина за възстановяване на загубени по различни причини зъби.
Денталната имплантология има интердисциплинарен характер и изисква обширни и задълбочени познания във всички области на денталната медицина.
Основния проблем е. Кое е водещото?
 1. хирургията – поставянето на зъбни импланти или
 2. протезирането – то завършва  лечението със зъбопротезни конструкции /коронки, мостове, снемаеми протези/ върху зъбните импланти.
Според нас, въпросът кой имплантолог е най-добър, е несъзнателно подвеждащо зададен, защото са възможни два основни варианта: добър хирург, но слаб протезист или добър протезист, но слаб хирург.
В създаването на проекта за вашето лечение, водеща роля има протезиста. Той съставя протетичния лечебен план. От него основно зависи, къде да се поставят имплантите и колко да е техния брой. Този момент обаче е необходимо да се съгласува и с хирурга по отношение на анатомични особенности на костта, дебелината и дължината на имплантите и наклона на тяхното поставяне, т.е. те двамата трябва да работят в тясна колаборация помежду си.
Ако зъболекаря е един и е перфектен в тази част от лечението /протезирането/, но е слаб хирург, то вие ще попаднете във вариант 2 – /има вероятност за - проблеми в ранните етапи от лечението/.
Ако Вие сте попаднали при добър хирург, който в бъдеще ще и протезира, той сигурно ще постави добре имплантите. При по-сложни протетични ситуации обаче, ако на него не са му познати основните принципи и правила на протезирането, липсва протетична концепция, тогава при едни добре поставени импланти, могат да се получат много сериозни разочарования на един по-късен етап. Отделно стой въпроса за перфектността и метода на самото протезиране с коронки или мостове. В този случай Вие попадате във вариант 1 – /вероятност за проблеми в късните етапи на лечението или след години/.
По отношение на закрепването на коронките и мостовете върху зъбните импланти съществуват две основни практики:
 1. По стара - циментирани мостове и коронки върху зъбни импланти.
  - Циментираните мостове и корони при необходимост от сваляне се унищожават и след това е необходимо да се изработят нови.
  - Циментирането е процес, който крие рискове от оставане на пърченца втвърден цимент, особенно при по-дълбоко поставени зъбни импланти. Тези парченца могат да предизвика възпалителни процеси в костта и в крайна сметка загуба на кост и последваща загуба на импланта.
 2. Съвременната методика е на завиващите се мостове и коронки.
  - При завиващите се мостове и коронки винаги е възможно те да се развият и отделят от зъбните импланти, да се направи съответната корекция и отново да се върнат в устата на пациента. Когато има временна конструкция, пациента никога не остава без зъби в устата.
  - При тях циментирането към надстройката /абатмънта/ на импланта се извършва вън от устата и след това абатмънт и коронка се завиват към импланта, т.е. няма никаква опастност от оставане на фиксиращ цимент около зъбните импланти.
  - Завиващите се корони и мостове изискват задължително използване на най - съвременна CAD/CAM зъботехнична технология, която позволява изключителна точност и прецизност.
За съжаление, в България все още са малко клиниките, в които съвременните завиващи се мостове и коронки се използват в ежедневната практика.
Това което трябва да направи този, който Вие сте избрали за свой лечител или екип от лечители , е много точно да отговори на въпроса – “докъде са мойте или нашите възможности?”. Коректно да Ви каже, в кой момент може да се появи проблем /разбира се ако знае/ и как трябва да се реши. Необходимо е, да се направи оценка за различните рискове. Знайте, че оценката е винаги субективна! Коректно от негова страна е, да Ви насочи към колега с по-голям опит, или да предложи, лечението да се проведе от екип от специалисти, които са в тясна координация помежду си – най-доброто за Вас.
С цел да Ви бъдем полезни, ще Ви зададем няколко въпроса.
- Възможно ли е, един дентален лекар да бъде добър във всичките специалности и постоянно да поддържа необходимото професионално ниво навсякъде?
- Ако твърди, че е най-добрият във всички дисциплини и иска само той да Ви лекува „от край до край“, логично ли е това?
- Преценихте ли кой /роднина, приятел, дентален лекар/ Ви е насочил към специалиста и каква е вероятността несъзнателно да Ви подведе? - При препоръка от друг зъболекар вероятността да попаднете на нов, добър лечител е по-голяма.
- Събрахте ли достатъчно информация и от колко източника?
- Поинтересувахте ли се за следдипломната квалификация на Вашия бъдещ лечител?
- Поканиха ли Ви на предварителен преглед? Колко време Ви отделиха и отговориха ли Ви на всички въпроси?
- Направиха ли протетичен и хирургичен лечебен план.
- Направиха ли дългосрочна прогноза при лечение със зъбни импланти и при какви условия тази прогноза може да се осъществи?
Коректно се опитахме да Ви дадем основни насоки, къде да се лекувате, ако искате бъдещото Ви лечение със зъбни импланти да бъде съвременно, профилактично, функционално, естетично и да има възможност за корекции при необходимост на изкуствените зъби /коронки и мостове/ без те да се унищожават.
Изборът е Ваш!
© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.