Импланти – къде и при кой?

Кой може да извършва лечение със зъбни импланти?

Къде да се лекувам – в коя клиника или кабинет? Има ли там добър стоматолог, зъболекар – добър имплантолог?

  • “Може ли и при мен да се проведе имплантиране на зъби?”
  • Какви са шансовете ми за успех при лечение със зъбни импланти?
  • Мога ли в София, да се лекувам на съвременно ниво?

Отговорът на вашите въпроси е сложен поради обективни и субективни причини. Зъбната имплантология е иновативна дисциплина за възстановяване на загубени по различни причини зъби.
Денталната имплантология има интердисциплинарен характер и изисква обширни и задълбочени познания във всички области на денталната медицина.
Основния проблем е. Кое е водещото?

  1. хирургията – поставянето на зъбни импланти
  2. протезирането – то завършва  лечението със зъбопротезни конструкции /коронки, мостове, снемаеми протези/ върху имплантите.

Според нас, въпросът кой имплантолог е добър, е несъзнателно подвеждащо зададен, защото са възможни два основни варианта:

  1. добър хирург, но слаб протезист
  2. добър протезист, но слаб хирург

- В създаването на лечебния план за вашето лечение, водеща роля има протезиста. Той съставя протетичния лечебен план. От него зависи, къде да се поставят имплантите. Ако зъболекаря е перфектен в тази част от лечението /протезирането/ , но е слаб хирург, то вие ще попаднете във вариант 2 – /има вероятност за проблеми в ранните етапи от лечението/.

Ако Вие сте попаднали при добър хирург, той сигурно ще постави добре имплантите.

- При по-сложни протетични ситуации обаче, ако на него не са му познати основните принципи и правила на протезирането, липсва протетична концепция, тогава при едни добре поставени импланти, могат да се получат много сериозни проблеми за Вашето здраве в по-късните етапи на лечението. Отделно стой въпроса за перфектността на самото изпълнение на протезиране. В този случай Вие попадате във вариант 1 – /вероятност за проблеми в късните етапи на лечението или след години/. Определянето на броя импланти необходими за лечението, зависи както от протетичния, така също и от хирургичния лечебен план.
Това което трябва да направи този, който Вие сте избрали за свой лечител , е много точно да си отговори на въпроса – “докъде са мойте възможности?”. Коректно да Ви каже, в кой момент може да се появи проблем /разбира се ако знае/ и как може да се реши. Необходимо е, да направи оценка за различните рискове. Знайте, че оценката е винаги субективна. Коректно от негова страна е, да Ви насочи към колега с по-голям опит, или да предложи, лечението да се проведе от екип от специалисти, които са в тясна координация помежду си – най-доброто за Вас.
С цел да Ви бъдем полезни, ще Ви зададем няколко въпроса.
- Възможно ли е, един дентален лекар да бъде добър във всичките специалности и постоянно да поддържа необходимото професионално ниво навсякъде?
- Ако твърди, че е най-добрият във всички дисциплини и иска само той да Ви лекува „от край до край“, логично ли е това?
- Преценихте ли кой /роднина, приятел, дентален лекар/ Ви е насочил към специалиста и каква е вероятността несъзнателно да Ви подведе? При препоръка от професионалист вероятността да попаднете на Вашия лечител е по-голяма.
- Събрахте ли достатъчно информация и от колко източника?
- Поинтересувахте ли се за следдипломната квалификация на Вашия бъдещ лечител?
- Поканиха ли Ви на предварителен преглед? Колко време Ви отделиха и отговориха ли Ви на всички въпроси? Направиха ли протетичен и хирургичен лечебен план – дългосрочени, за поддържане на Вашето орално здраве?
Надяваме се, да си отговорите на тези въпроси преди да вземете своето решение къде да се лекувата.
Вие може, да осъществите специализирана консултация в нашия Dental Office – София, за лечение с зъбни импланти. България е малка и разстоянията нямат значение, когато става въпрос за Вашето здраве. Пазете го, то е най-ценното което притежавате!
Питайте и не се притеснявайте. Ние сме готови, да Ви изслушаме и заедно да обсъдим Вашето бъдещо лечение със зъбни импланти.

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.