КЗП - заключение

Нашият клиничен опит с КЗП датира от 1997 година. Необходим е точен клиничен анализ и прецизна оперативна и протетична дейност. Те изискват продължителен период за оформяне на новообразуваната костна база, в която да се положат интраосалните /вътрекостни/ имплантати.

Всички представени клинични случаи са лекувани в екип от д-р Маринов и специалисти/колеги/ в областта на лицево челюстната хирургия. Развитието на съвременната дентална медицина предполага съвместно сътрудничество между специалисти от различни дентални специалности.

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.