Зъбни протези - заключение

Представените клинични случаи илюстрират част от огромната проблематика на протетичната стоматология и зъбопротезна имплантология, спомогнали за подобряване качеството на живот на обикновените хора на нашето време, всеки от тях със своите тревоги и радости, оценили и пазещи собственото си здраве.

Всички фотоси са направени със съгласието на лицата.


Не пропускайте шанса си, да узнаете има ли и при вас условия, необходимото Ви протетично лечение да премине на качествено ново ниво с помощта на имплантати. Това може да стане след задълбочен анализ от страна на д-р Маринов в неговата клиника. В случай, че тези условия не са на лице той ще направи план за Вашето класическо протетично лечение в различни варианти. Д-р Маринов ще Ви предложи най-добрия според него. От изключително значение за Вас е протезните конструкции, с които Вие ще бъдете лекувани, да бъдат съобразени с Вашите конкретни анатомични и функционални особености. Ако това се направи, Вие ще ги ползвате максимално дълго време. Направената ориентировъчна прогноза за дълготрайността и ефекта на различните варианти на лечение, ще допринесе за Вашето по-добро ориентиране в конкретната клинична ситуация.

Изборът остава Ваш.

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.