Синус лифтинг

Голям проблем за стоматолозите имплантолози е възстановяването на дисталните участъци на горната зъбна редица с интраосални имплантати при ниско разположени максиларни синуси. При тази анатомична даденост липсва височина на алвеоларния израстък, в който да бъдат положени интраосалните имплантати. Съществуват различни имплантатни техники за повдигане нивото на синусния под, обединени под найменованието – синус лифтинг или синус лифт. Всички те са изключително атрактивни, както за стоматолозите, така и за пациентите, независимо от различната по тежест оперативна интервенция. Това са методики, при които стоматолозите задължително трябва да отчитат обективно многобройните показания и противопоказания за приложение. Нашето становище е, че трябва да се прилага най-малко травматичната методика, която е свързана с най-малко рискове и дава вероятност за най-голям процент успеваемост. Все още тези методики не се прилагат масово от стоматолозите имплантолози. Според нас разширяването на показанията за приложението на подобни методики трябва да става бавно след натрупване на достатъчно собствен клиничен опит и особено внимателно след задължително задълбочено разясняване на пациента какво представлява самата оперативна интервенция и взимане на неговото информирано съгласие.

Синус лифтинг с крестален достъп

Методът е едноетапен. След достигане на синусния под с леко почукване се трепанира компактната пластинка. Повдигането на синусната лигавица се извършва чрез елеватори. Възможно е да се използва КЗП.

В следващия клиничен случай е приложена една от най-атравматичните методики, при която имплантата влиза в максиларния синус, но остава под нивото на лигавицата. При тази методика е приложена т.н. бикортикална начална фиксация и не е използвана КЗП за повдигане нивото на синус. КЗП е използвана за запазване обема на алвеоларния израстък в първия момент на имплантатно протетичното лечение при екстракцията на горния първи премолар в ляво.

1. необходимост от екстракция /изваждане/ на първия горен премолар в ляво
2. КЗП единадесет месеца след екстракцията, плануваният първи имплантат и недостатъчна височина на алвеоларния израстък за втория имплантат


1. първият имплантат, положен в новообразуваната кост. Вторият имплантат, преминал през синусния кортикалис и намиращ се под нивото на синусната лигавица
2. завършеното имплантатно протетично лечение четири месеца по-късно


Интраорални снимки от различни етапи на КЗП имплантатно протетично лечение с приложение методиката на синус лифтинг с крестален достъп без КЗП.

Синус лифтинг с латерален достъп

СинуТази методика се използва в случаите, когато по-голяма част от имплантата трябва да влезе в максиларния синус подлигавично. Сравнително малка част от имплантата /4-6мм/ остава закотвена в костта. Методиката е едноетапна по отношение поставянето на костния заместител под лигавицата на синуса и интраосалния имплантат.

Предимства:

  • директен визуален контрол на поставяне на импланта и КЗП в синуса – под синусната лигавица

Недостатъци:

  • удължен оздравителен период за пациента
  • методът е по-агресивен
  • по-висока цена на лечението

1. Рентгенова снимка на ниско разположен максиларен синус.
2. Интраорален изглед на алвеоларния гребен.


1. Изрязване на костен прозорец в предната стена на максиларния синус. Използва се метод с помощта на пиезохирургия. Той позволява бавно и внимателно отваряне на прозореца без да се наруши цялостта на синусната мембрана. Методът има значение за положителен резултат от хирургичната интервенция.
2. Изрязаният костен прозорец.
3. Интраорален изглед на поставените имплантати и костно заместителната присадка.


1.Рентгенова снимка на поставените импланти.
2. Зашитото мукопериостално ламбо.


Девет месеца след оперативната интервенция се извърши:

1. Разкриване на имплантатите.
2. Поставяне на сулкус формер.


След завършване оздравителния период на меките тъкани в рамките на десет дни се:

1. Ажустираха надстройките към имплантатите.
2. Изработиха и фиксираха постоянните металокерамични корони.


Ro графия от проведеното имплантатно протетично лечение

Основно противопоказание за всички методи на синус лифтинг е наличието на прекарани възпалителни процеси на синуса – от зъбен или незъбен произход, поради намалена еластичност на синусната лигавица и повишени риск от нарушаване на нейната цялост.

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.