Зъбни протези при изцяло обеззъбени челюсти

Най-добрият вариант за Вас би бил при наличие на достатъчно кост по цялото протежение на алвеоларния гребен. Тогава с помощта на 6-8 имплантата Вие вместо цяла подвижна протеза ще получите /ще бъдете лекуван/ с голяма мостова конструкция с дъгова стабилизация /подкова/.

• в долна челюст

Голяма неподвижна мостова конструкция (подкова), фиксирана върху девет имплантата в долна челюст.


• в горна челюст

преди лечението и непосредствено след поставяне на имплантатите

клинично изградените надимплантатни надстройки

Голяма неподвижна мостова конструкция (подкова), фиксирана върху осемте имплантата в горната челюст.

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.