Протезиране само върху имплантати

При частично обеззъбяване

В стоматологичната имплантология протезирането върху няколко имплантата е желателно след изчаквателен период /три месеца за долна челюст и четири месеца за горна челюст/. Това време е необходимо за остеоинтеграцията на имплантите. Отделните елементи, съставляващи протезната кострукция е препоръчително да са обединени заедно /в блок/. По този начин силите се преразпределят върху всички импланти /също като шиниране при естествени зъби/.

Поставени абатмъни

Фиксирами металокерамични коронки върху зъбните импланти