Ортодонтия и зъбни импланти при недостатъчен обем кост

Клинични случаи

Клиничен случай 1
Хиподонтия 12,13 и 22,23 Недостатъчен обем кост във вестибуло-лингвална посока Имплантатна система – SIP – нестандартни имплантати Метод – открито имплантиране Надстройка – клинично изграждане – фиброщифт Протезиране – металокерамични корони

Клиничен случай 2
Хиподонтия 13 ; 23 ; 34 ; 44 Недостатъчен обем кост в медио-дистална посока Имплантатна система – SIP – нестандартни имплантати и Аnkylos Метод – открито имплантиране и покрито имплантиране Надстройка – клинично изграждане – фиброщифт и метална безпрагова Протезиране – металокерамични корониКлиничен случай 3
Хиподонтия 12 и 22 Недостатъчен обем кост във вестибуло-лингвална посока Имплантатна система – Ankylos Метод – покрито имплантиране с експанзия


Надстройка – цирконий Протезиране – керамични корони върху цирконий

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.