Ортодонтия и зъбни импланти при достатъчен обем кост

Клиничен случай 1

Хиподонтия 35 Достатъчен обем кост Имплантатна система – Ankylos

Метод – покрито имплантиране
Надстройка – метална, безпрагова
Протезиране – металокерамична корона

Клиничен случай 2
Хиподонтия 12,13,22,23 Достатъчен обем кост Имплантатна система – SIP

Метод – oткрито имплантиране
Надстройка – фиброщифт с композит
Протезиране – металокерамични корони

Клиничен случай 3
Хиподонтия 22 Достатъчен обем кост Имплантатна система – Ankylos
Метод – открито имплантиране

Надстройка – цирконий Протезиране – керамична корона върху цирконий