Костна експанзия

Мануална костна експанзия при покрито имплантиране в горна челюст

Методът се прилага когато е необходимо разширяване на алвеоларния израстък на горната челюст за поставяне на имплант.

Предимства:

 • директно наблюдение на алвеоларния израстък и контрол на експанзията

Недостатъци:

 • неприятни, но не болезнени усещания за пациента по време на работа

При представеният случай е използвана имплантатна система Ankylos със съответните инструменти.

1. Рентгенова снимка на липсващия 11.
2. Интраорален изглед на алвеоларния израстък в областта на липсващия зъб.
3. Определяне ширината на алвеоларния израстък чрез компютърна томография.


1. Набор от инструменти, необходим за изпълнение на методиката.
2. Оформено мукопериостално ламбо.
3. Оформяне на имплантатната ложа чрез набора от специални инструменти.


1. Интраосалния имплантат/система Ankylos/ непосредствено преди поставянето му в оформената ложа.
2. Рентгенова снимка непосредствено след поставяне на имплантата.
3. Зашито мукопериостално ламбо.


1. Сулкус формер.
2. Оформена гингивална ложа.
3. Фиксирана циркониева надстройка.


Завършено протетично лечение


Мануална винтова костна експанзия при покрито имплантиране

Методът може да се прилага както в горна, така и в долна челюст. Препоръчва се при по-голям брой импланти.

Предимства:

 • директно наблюдение на алвеоларния израстък и контрол на експанзията
 • няма неприятни усещания за пациента по време на операцията

Недостатъци:

 • сравнително агресивен по отношение на костта
 • често се налага прилагането на допълнителни костно заместителни присадки

Пиезохирургична костна експанзия

Методът се прилага като предхождащ етап на мануалната костна експанзия. Неговото приложение е възможно при наличие на

 • специална апаратура
 • специализиран инструментариум
 • разработена методика

Предимства:

 • елегантно разделяне на двете компактни костни пластинки
 • липса на неприятни усещания за пациента
 • намален риск от фрактура на костните пластинки

Недостатъци:

 • няма

При представеният случай е използвана имплантатна система Ankylos:

1. разделяне кортикалните пластинки на долната челюст
2. разширение на разстоянието между двете пластинки
3. имплантиране


1. поставени сулкус формери
2. фиксирани и обработени надстройки
3. завършено протетично лечение

При всички методи за костна експанзия времето за лечение се удължава.

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.