Керамични коронки върху зъбни импланти

С клиничен пример от фронталната област ще илюстрираме предимствата на съвременните bone level зъбни импланти по отношение естетичните изисквания и протезиране с изцяло керамични коронки.

Керамична коронка върху имплант във фронталната област

• Фронтален участък с липсващ централен резец.
• Поставен имплантат по метода на презлигавично имплантиране.
• Временна имобилизираща конструкция за четири месечен период.

• Поставен сулкусформер за оформяне на меките тъкани.
• Оформени меки тъкани.
• Фиксирана циркониева надстройка.

• Завършен остеоинтеграционен процес четири месеца след поставяне на имплантата.
• Възстановена функция и естетика във фронталната област непосредствено след протезирането.