Зъбни импланти и ортодонтия

Зъбни импланти при деца

Най-голямото богатство са децата.

Импланти и подрастващи! Възможно ли е, това да се случи?

Един от най-големите проблеми пред денталната медицина /стоматология/ са ортодонтските аномалии при деца. Освен до нарушена естетика, те водят до физиологични, профилактични и психични проблеми при подрастващите.

В днешно време науката ортодонтия бележи изключително бурно развитие с приложението на различни системи брекети, а имплантологията с развитието на имплантатните системи, зъбните импланти и методите на имплантиране. Допирната точка между най-новата дисциплина на съвременната дентална медицина – денталната имплантология и ортодонтията е вродената липса на зъби / хиподонтия /. Статистически това явление все по-често се наблюдава.
При лечение с мостови конструкции в детска възраст могат да се появят сериозни проблеми в развитието на лицевия скелет. Неснемаемите протезни конструкции / коронки и мостове/ са били винаги за предпочитане, но трябва да се знае, че тяхното неправилно приложение може да доведе до още по-големи деформации. Вторият проблем е недостатъчния обем костна маса, в която да се положат зъбните импланти.
Лечебния процес с имплантати е възможен благодарение на денталната компютърна томография и нейното приложение е препоръчително. Правилният подход за лечение на вашето дете при хиподонтия е съвместен план за лечение между ортодонт и имплантолог.

Това което Вие трябва да знаете е :
•Лечението на децата с имплантати може да започне след навършване на тринадесет годишна възраст. Преценката за това е само на лекуващите детето след оценка на неговото физическо и психично развитие.
•Лечението се завършва само с единични коронки върху имплантатите. Приложението на мостови конструкции е противопоказно. Лечението със снемаеми протези е винаги възможно.
Окончателният естетичен резултат зависи от:
•обем на алвеоларната кост
•местоположение на имплантата
•вид имплантатна система
•метод на имплантиране
•вид на надстройката на имплантата
•вид на коронката
Трябва да знаете, че постигането на оптимален естетичен резултат не винаги е възможно при толкова много фактори. Опита на лечителя и вашето активно съдействие са от съществено значение.

Необходимо ли е да се вадят непоникнали зъби /ретинирани/ и да се поставят импланти, или по ортодонтски път те да бъдат изтеглени до мястото им?
За нас всеки случай е индивидуален и се решава сам за себе си. Шаблон няма! Нашият опит в това отношение датира от 2000г. Задължителен е предварителен лечебен план съставен от ортодонт и имплантолог.Той трябва да бъде подкрепен от анализ на КТГ – 3Д разработен със специализиран софтуер. Само по този начин може да се определи точното разположение на ретинирания зъб и да се вземе правилното решение – изваждане или преместване. В много случаи на изваждане на зъба е необходимо да се постави и костно-заместителна присадка /КЗП/, за да не се намали обема на костта /до 40 %/ и в последствие поставянето на имплант да стане невъзможно, /вж. КЗП при недостатъчен обем кост/. От решаващо значение е й възрастта на пациента. В моята практика съм срещал и опити да се премества ретиниран зъб на 65 годишна жена – абсурд обречен на неуспех!

Всеки пропуск или недообмисляне в предходен етап от лечението предполага усложнения от всякакво естество / невъзможност за лечение с импланти, удължаване на лечението по време, използване на по-сложни методи за зъбна имплантация, оскъпяване на крайната цена на лечението /.
Родители, не забравяйте че много често шансът вашите деца, да бъдат лекувани с помощта на импланти е само един!!!
Лечението на подрастващите с помощта на зъбни импланти е изключително отговорен процес. Тук ние можем да  Ви помогнем с нашите над 25 години знания и опит. Ние имаме самочувствието, категорично да кажем, че в това направление от зъбното протезиране и дентална имплантология сме най-добри в България.

Ортодонтия и зъбни импланти при достатъчен обем кост

Ортодонтия и зъбни импланти при недостатъчен обем кост

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.