Протезиране върху импланти и естествени зъби

При дефект на зъбните редици, когато зъбите носещи моста, нямат достатъчно резервни сили да понесат безтравмено нормалните дъвкателни сили. Класическото лечение е с частична протеза /снемаема/, т.е. чрез имплантите Вие ще бъдете лекуван /ще получите/ с мостова конструкция вместо с частична протеза /снемаема/.

Имплантатите като междинни мостоносители


Протезиране върху дистални /крайни/ импланти и естествени зъби

При липса на краен зъб или зъби, за който /които/ да се хване моста. Наи-често при липса на четвърти, пети и шести зъб. При положение, че при Вас има условия за поставяне на един, два или три имплантата, Вие отново ще бъдете лекуван /ще получите/ с мостова конструкция вместо с частична протеза /снемаема/. Това дали мостовата конструкция ще включи и някой от Вашите зъби, или ще остане само върху имплантати, зависи от специалиста протезист-имплантолог. Неговата препоръка и решение зависят от множество фактори.

Протезиране върху един имплант и два естествени зъба


Протезиране върху два импланта и един естествен зъб

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.