Зъбни импланти и естетика

Импланти - естетика и дизайн

Повишените изисквания на пациентите за естетика при имплантатно-протетично лечение накара фирмите производители на зъбни импланти да търсят нови форми на дизайн, нови форми на надстройки и нови материали, които да неутрализират полупропускливата за светлина лигавица. Съществуват много системи и не е възможно в рамките на една клиника всички те да се прилагат.

Системите Ankylos и Straumann, които се използват в АМ Дента Консулт, осигуряват оптимална червено-бяла естетика чрез тъй наречения мениджмънт на меките тъкани.

Те дават възможност за:

1. неутрализиране полупропускливостта на лигавицата и премахване на синкавия отенък върху нея чрез достигане на имплантата до края на костта/алвеоларния израстък/ и непреминаване в меките тъкани.

2. оформяне на меките тъкани около имплантата, така че да наподобяват тъканите около естествени зъби. Това се постига чрез тъй наречените сулкуларни оформители/сулкус формери/.

3. използване на фабрични надстройки/пънчета/ с различен диаметър – според големината на естествения зъб. Надстройките са различни по отношение на диаметър, височина и наклон. Специфично за системата е, че всички видове надстройки могат да се комбинират с всички видове имплантати от системата Ankylos. По този начин броя комбинации имплантат-надстройка става изключително голям. 

4. използване на надстройки предимно за фронталната област от цирконий. Цирконият е бял на цвят за разлика от металните надстройки. При използването на циркониеви надстройки лигавицата не добива синкав отенък.
Това са четири предимства по отношение на естетиката на използваните от нас имплантати. Считаме, че зъбните имплантати от системите Ankylos и Straumann дават най-добри клинични резултати по отношение естетичните изисквания на нашите пациенти.

Имплантологичният успех вчера беше остеоинтегриран и функциониращ имплант.
Имплантологичният успех днес е червено-бяла естетика и дълготраен автентичен изпъкнал профил. Костта(твърдата тъкан) около зъбните имплантати трябва да остане стабилна за дълго време. Тя е тази, от която зависи успеха от лечение със зъбни имплантати.

Естетичните изисквания за приложението на зъбни имплантати в денталната имплантология са водеща част от нашата философия.

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.