Едноетапна методика

Винтовият имплантат и КЗП се поставят в едно клинично посещение. Използва се, когато има наличие на достатъчно кост, в която да се постави поне половината от дължината на имплантата. След това около него се поставя КЗП, която в определени случаи се покрива с мембрана.

Предимства:

  • съкращава се целия период на лечението с 3-4 месеца
  • няма втора операция
  • по-ниска крайна цена на лечението /една операция/

Недостатъци:

  • не може да се прилага при големи дефекти – липса на първична /инициална/ стабилност на импланта
  • повишен риск за неуспех
  • повишен риск от недобра естетика във фронталната област /когато не се използват bone level импланти/

При фронтални зъби

• На първата ренгенова снимка се наблюдават големи резорбтивни промени около корена на централния резец. Във височина има достатъчно кост за частично захващане на имплантат.
• Втората ренгенова снимка показва имобилизационния /изчаквателния/ етап на лечението.
• На третата ренгенова снимка се наблюдава временната пластмасова корона след настъпване на остеоинтеграционния процес между новообразувана кост и имплантат.


Завършеното костно-заместително имплантно протетично лечение една година по късно

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.