Двуетапна методика

Методиката се използва, когато костният дефект е толкова голям, че здравото закотвяне на имплантата в собствената здрава кост е съмнително. Имплантатите се поставят минимум осем месеца след първата операция във възстановения обем на алвеоларния израстък.Използването на биорезорбируеми мембрани увеличава шанса за успешен краен резултат.

Предимства:

  • препоръчва се да се прилага при големи дефекти
  • по-голяма сигурност за по-добра естетика в областта на фронта
  • намален риск за неуспех

Недостатъци:

  • увеличава се целият период на лечение с 3-4 месеца
  • необходимост от втора операция за поставяне на имплант
  • по-висока крайна цена на лечението /две операции/

Първа фаза след екстракция на зъба и поставена КЗП

Наблюдаваме рецидив след лошо проведено терапевтично лечение и апикална остеотомия. Предполага се образуване на голям костен дефект след екстракцията на зъба.


— зъбът преди екстракцията с обилно отложен зъбен камък под неточната металокерамична корона. Фистула на 5мм над гингивалния ръб и ниско заловен френулум
— поставена КЗП с повдигната над нея мембрана
— мембраната обърната върху КЗП преди зашиване на ламбото


— състоянието преди екстракцията
— състоянието непосредствено след първата операция
— двадесети ден след проведената първа операция


Втора фаза на КЗП-имплантатно-протетичното лечение

— имплантата след приключване на остеоинтеграционния процес
— изграденото надимплантатно пънче
— временната имобилизираща фасета фиксирана към\съседните зъби


Завършено КЗП имплантатно протетично лечение

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.