Частични зъбни протези върху импланти

Първи клиничен случай

Връзката се осъществява с помощта на стави с три степени свобода на движение, фиксирани върху останали два зъба и два имплантата.

Завършено имплантатно-протетично лечение

Завършено имплантатно-протетично лечение


Втори клиничен случай

Връзката се осъществява с помощта на стебловидна вертикална става към естествените зъби и сферична става с три степени свобода на движение спрямо имплантата.

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.