Цели протези върху импланти

Когато са извадени всички зъби започват големите проблеми. Поради невъзможността да се хранят нормално, хората са с намалено самочувствие и често се стига до развитие на депресия. При наличие на достатъчен обем кост, може да се поставят 6-8 зъбни импланта и Вие да бъдете лекувани с неснемаема мостова протеза “ подкова “. Проблема е, когато в задните участъци няма костатъчно кост. Тогава само с 2 импланта, симетрично разположени във фронталния – преден участък, протезато може да стане стабилна по време на хранене и говор. Този тип на лечение може да се приложи при всички хора останали без зъби в долната челюст.

Първи клиничен случай

Връзката между имплантати и протеза се осъществява посредством надимплантатна става с три степени свобода на движение.

Връзката между имплантати и протеза се осъществява посредством надимплантатна става с три степени свобода на движение.

Забелязва се високото разположение на долночелюстния нерв в задните участъци на долната челюст. Това означава, че на тези места зъбни импланти не могат да се поставят. В предния участък винаги има възможност за зъбна имплантация.

Втори клиничен случай

totka5 totka4 totka3

За задържане на горна цяла протеза са необходими 4 импланта. Най-добрия вариант е използване на системата Locator. Тя се предлага при някои имплантатни системи. Предимство при използването на зъбни импланти е възмовността за редуцирене на горната цяла протеза. Тя е изрязана и без небце.

 Според нас това са най-трудните за решение клинични случаи.