Биография

Професионален имплантолог

Д-р Асен П. Маринов, специалист по протетична дентална медицина, имплантолог
Роден през 1960 г.

Завършва с отличие висшето си образование в Стоматологичен факултет. От 1985 г. работи по разпределение три години в с. Ковачица, община Монтана. През 1988 г. е назначен след конкурс като ординатор в Секцията по експериментална стоматология към Стоматологичен ф-т. Една година по-късно след конкурс е назначен за асистент в Катедрата по протетична стоматология. Работи в нея до 2000 г. на длъжност главен асистент. През това време успешно полага изпити за специалност:

• поливалентна стоматология – 1989 г.
• протетична стоматология – 1992 г.

В продължение на 24 години от 1989 г. отдава цялата си енергия на денталната имплантология и развитието си като имплантолог. Ученик и специализант на акад. проф. д-р Николай Попов, д.м.н. През 1991 г. открива собствен частен кабинет. Д-р Маринов напуска Стоматологичния факултет в края на 1999 г. като главен асистент при Катедра по протетична стоматология.

През 1999 г. обновява и разширява частния си кабинет в центъра на София в модерна дентална клиника за поставяне и лечение с импланти.

В началото на 2000 г. участва в учредяването на дружество МСУ-2000, с единствен предмет на дейност – организиране на курсове за усъвършенстване по дентална имплантология на завършили висшето си образование колеги. На територията на клиниката на д-р Маринов се намира и Центърът за усъвършенстване на МСУ-2000, който разполага с модерно оборудвана зала за обучение.

Д-р Маринов участва с две лекции и операции за поставяне на импланти в курсовете на акад. Попов по зъбопротезна имплантология.

На първия конгрес на Българското научно стоматологично дружество, проведен през ноември 2001 г., представя за първи път в България най-новите достижения на стоматологичната наука и практика в областта на имплантологията в два доклада:

1. Костно-заместителна присадка, комбинирана с интраосален /вътрекостен/ винтов титанов имплантат – двуетапен метод.
2. Остеокондуктивна направлявана регенерация на костни дефекти – /подготовка за винтови титанови имплантати/.

От 2001г. е поканен лично от акад. Попов, да помага на колегите си от Катедра по протетична стоматология, за провеждането на практически упражнения за поставяне на импланти в свободно избираемата дисциплина „Зъбопротезна имплантология“ за студенти от пети курс при Стоматологичен факултет.

През юни 2004г. на Първия балкански конгрес по Зъбопротезна имплантоогия, проведен в Албена, представя доклад и филм за първи път на тема „Костно заместителни присадки“.

От 2008г. е акредитиран лектор от Български Зъболекарски Съюз /БЗС/ по зъбопротезна имплантология.

Лекцията на д-р Маринов на тема: „Подходи при снемаемо, подвижно протезиране върху интраосални импланти“ е акредитирана от УС на БЗС и е включена в графика на районните колегии.

От 2000г. до 2010г. петнадесет колеги – дентални лекари преминават през клиниката на д-р Маринов на индивидуално обучение за поставяне на импланти.

Д-р Асен Маринов създаде концепция за следдипломно усъвършенстване на лекарите по дентална медицина – „Индивидуално непрекъснато обучение в клинична обстановка“.

2011г. – Д-р Асен Маринов и д-р Асен Маринов Jr. проведоха първия курс в клиниката на АМ Дента Консулт в София за поставяне на импланти по неговата нова концепция.

Целият професионален път на д-р Маринов е съсредоточен върху стремежа му за непрекъснато усъвършенстване в областта на денталната имплантология и утвърждаването му като водещ имплантолог в София.

За себе си казва следното: „Най-щастливият момент в моя професионален живот бе мигът, в който моите учители повериха собственото си здраве в ръцете ми“.

Наследил традициите на своите учители, д-р Маринов предава безрезервно своя професионален опит и знания по дентална имплантология на своите ученици, следвайки ценностната система на своята философия.

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.