Пълна промяна

Възможно ли е с помощта на стоматологичните импланти да се осъществи пълна промяна на вашето лице? Възможно ли е да се сбъдне една ваша мечта?
- Да възможно е, но при определени условия и изисквания.

Те се определят от:

 • локалните дадености, с които трябва да се съобразим при провеждане на имплантатно протетичното лечение.
 • от общото ви здравословно състояние.
 • от биологичните срокове за протичане на оздравителните процеси при всяка оперативна интервенция. За съжаление тези срокове са различни и зависят от много и най-различни фактори.

Клинични фактори:

 • вида на оперативната интервенция – открито или покрито имплантиране
 • късно или имедиатно / непосредствено / имплантиране
 • необходимост от използване на КЗП /костно заместителни присадки/
 • необходимост от използване на експанзионни техники
 • използване на ускоряващи оздравяването костно морфогенни протеини

Технически фактори:

 • вида на имплантатната система /bone level – иновативни системи или tissue level/
 • покритието и обработката на имплантите – стремежа на всички фирми произвеждащи импланти е да подобряват покритието и по този начин да се намалява времето за остеоинтеграция

Пълна и изчерпателна информация по проблематиката вие може да получите от дентално-имплантологичната консултация при нас. Само денталния лекар е в състояние да планира лечението, да прогнозира оздравителните процеси и времето за пълната промяна, без да се навреди на здравето ви.

Важно е да знаете:

 • сроковете за повечето козметични процедури, като правило са кратки.
 • сроковете за нормалните оздравителни процеси при използването на зъбни импланти са от три месеца нагоре до завършване на остеоинтеграционните процеси / вж. успеваемост в имплантологията/ и могат да достигнат дванадесет месеца преди започване на окончателното протезиране върху имплантите. При тези срокове рисковете от ранен неуспех са сведени до минимум. Все по-често започва да се говори за непосредствено / имедиатно /натоварване на имплантите. Ние застъпваме становището, че това е възможно / както често го правим /, при стриктно отчитане на всички известни ни факти и дадености.
 • Всяко пренебрегване на оздравителните срокове, т.н. имобилизация на имплантите, може да има неблагоприятен край. Вашата мечта може никога да не се сбъдне!

Ние не бихме поставили вашите изисквания за по-добра визия пред здравето ви. Нашите възможности са никога да не ви оставяме без зъби и лош естетичен вид, докато ви лекуваме.
Ние бихме се заели с пълната промяна, която вие желаете с помощта на стоматологични импланти, категорично следвайки философията си на дентални лекари.

Клиничен случай от практиката на д-р Асен Маринов

© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.