All-On-4™ Предимства

All-On-4™ - иновативна рехабилитационна концепция за лечение, позволяваща в едно посещение, без добавяне на костни заместители, изцяло обеззъбени пациенти да получат неподвижни зъби, които изглеждат и функционират като естествени.

  • рехабилитация на тотално обеззъбена горна или долна челюст с четири импланта, поставени във всяка челюст
  • елиминира се нуждата от костни заместители
  • намален брой хирургични процедури
  • поставяне на временна несменяема конструкция в деня на хирургията
  • снемаемата протеза /ако имате такава/ се превръща в неснемаема
  • финансово и времево спестяваща процедура, сравнена с манипулации, изискващи кости заместители
  • възможност за лекуване на сложни случаи, които са останали без решение до този момент
© 2018 DentaConsult. All Rights Reserved.