All-On-4™ Step By Step

Последователността при лечението с All-On-4™ е:

1.Поставят се четири импланта в костта

2.Към тях се свързват специални мулти юнит абатмъни

3.Към мулти юнит абатмъните се свързва конструкцията

implantstepbystep

All-On-4Концепция    All-On-4за мен    All-On-4Предимства    All-On-4StepByStep